Malaus Ka Abe!

Nung nukarin ka man ngeni, tinud ka at ikit me ing panintunan mu.

King bale-agi (website) ini mipagkwentu tamu tungkul king balen tamu, tungkul king kultura tamu, penibatan ning salita, king panahon a milabas at king kasalukuyan. Mipag sisti tamu at mipag indredus karing malilyari karing kapampangan, karing Pilipino king mabilug a yatu.

Sisti mu ne. Bawal makipate. Irespetu tamu ing opinion da ding aliwa. Miyabe abe tamu at misasanmetung king katutuan, hustisya at lugud. Para na mu rin king kaunlaran ning balen at masayang komunidad.

Salangi ka pa!