Lutung Kapampangan, Manyaman!

Mengan na ka?

Ala kang asabi. King lutung kapampangan, mitwag ing nasi. Masabo man, malangi, maparas, ning-nang, kapangan ya man, alang sumambut. King aliwaliwang munisipyo o barrio, atin ya siguradung sikat a putahi o kapangan. Tikman mu na la ding suman Cabalantian? Halo halo king Arayat? Sisig king Angeles?

Enaka mantun buko pandan ice ustung atakman me ing Nathaniels.

Nung matamad kang munta crossing, taluntunan me ing McArthur Hiway o kaya lungub na ka king SM Pampanga, nung mamita kang sisig.

******************

Ing tutung sisig, alang mayo, mamatugud kayu!

Leave a Reply