Malyud ya talaga siguro.

Sinapak ya ing dalig (wall) na ning Facebook ku king balitang mipanuma. Ala naman marok king uma ne lalu na nung beso-beso mu agyampang eme kananu nanu. Normal mu naman nung artista la o prominente lang taung hangaan tamu. Hanga tamu king Presidente tamu pero kiss mu ne man waring ‘lips-to-lips’. E makarine lalu na pag eka mag mulmol!

Pero anyang alben ke ing balita, lupang mengapilitin ne ing kabalen tamung uman ne i Tatang Digung ne. Ekaya pisabi dana ita at palabas da na mu? Puedeing ali, pero menyawad yang kiss i Tatang. Tapos king labi pa! Nyaman na.

Boy makanyan man at makatulang alben, ena dapat gewang Tatang ita. Atiu ya pamo king pulpitu na ning Presidential Seal at king aliwang bansa pa. Malamag e masadung bastus (basos pa din) nung king Davao pa yan. Sane na la ding tau at balu da neng malyud ya.

Pinalakpak ka naman ne?

Leave a Reply